Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo công ty

Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo công ty là thủ tục được thực hiện nhằm ghi nhận quyền tác giả của chủ sở hữu đối với logo. Việc đăng ký logo mang đến cho chủ sở hữu quyền độc quyền sử dụng logo, là cơ sở pháp lý cho tác giả có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý khi có hành vi xâm phạm logo xảy ra. Bài viết dưới đây, Luật Long Phan PMT sẽ thông tin đến Quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thủ tục này.

Đăng ký bản quyền tác giả cho logo

Đăng ký bản quyền tác giả cho logo

Điều kiện logo được bảo hộ

Pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam, không quy định về định nghĩa logo, tuy nhiên có thể hiểu logo có các đặc điểm thuộc dấu hiệu pháp lý đặc trưng của nhãn hiệu theo quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005.

Ngoài ra, logo thuộc loại hình tác phẩm mỹ thuật được bảo hộ quyền tác giả căn cứ theo điểm a khoản 82 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022.

Vì lẽ trên, logo là đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu hàng hóa hoặc dưới hình thức bản quyền quyền tác giả hoặc cả hai.

Thứ nhất, logo được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu. Căn cứ theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, logo được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc hoặc dấu hiệu âm thanh thể hiện được dưới dạng đồ họa;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Thứ hai, logo được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả. Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, logo được bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp;
 • Được thể hiện dưới dạng tạo dáng sản phẩm mang tính mỹ thuật, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng và không bao gồm tạo dáng bên ngoài của sản phẩm bắt buộc phải có để thực hiện chức năng của sản phẩm.

Tùy vào lựa chọn của chủ sở hữu logo đăng ký bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu hàng hóa hay bản quyền quyền tác giả, logo sẽ được bảo hộ trong những trường hợp với các điều kiện cụ thể.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả hoặc chủ sở hữu logo có thể là cá nhân, pháp nhân trong nước hoặc cá nhân, pháp nhân nước ngoài đều có quyền nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả cho logo của mình tại Cục Bản quyền tác giả.

Khi tiến hành nộp đơn đăng ký cá nhân, pháp nhân trong nước có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền tác giả thay mặt mình nộp đơn đăng ký tới cơ quan đăng ký.

Đối với cá nhân, pháp nhân nước ngoài muốn đăng ký bản quyền tại Việt Nam sẽ không được trực tiếp nộp đơn mà bắt buộc phải ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền tác giả nộp đơn đăng ký cho tác phẩm tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý: Điều 13, Điều 49  Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022.

Hồ sơ đăng ký

Căn cứ theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho logo bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho logo. Tờ khai phải có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung logo, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ; được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng tháng 6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tải xuống: Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả cho logo.

 • Hai bản sao logo đăng ký quyền tác giả;
 • Giấy uỷ quyền,nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan là người được ủy quyền;
 • Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu trong hồ sơ trên phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. (theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi  2022).

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Thủ tục đăng ký

Thực hiện theo quy định pháp luật về Sở hữu trí tuệ và Nghị định 17/2023/NĐ-CP, thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho logo.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho logo.

Hồ sơ đăng ký bản quyền cho logo được nộp tại Cục bản quyền tác giả hoặc Sở văn hóa – thể thao và du lịch nơi mà tác giả, chủ sở hữu cư trú hoặc có trụ sở; hoặc nơi công ty có trụ sở. Hồ sơ đăng ký bản quyền cho logo có thể nộp thông qua hình thức:

 • Nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả;
 • Nộp qua đường bưu điện;
 • Nộp trực tuyến.

Bước 3: Tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ được nộp và được Cục Bản quyền tác giả chấp nhận hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ thiếu, sai sót cần điều chỉnh Cục Bản quyền tác giả sẽ có thông báo. Hay trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Cơ sở pháp lý: khoản 14, khoản 15 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, Điều 39 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận quyền tác giả cho logo

Giấy chứng nhận quyền tác giả cho logo

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền

Thời hạn đăng ký

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Do đó, việc đăng ký quyền tác giả cho logo là việc tác giả, chủ sở hữu nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận các thông tin về tác giả, chủ sở hữu đối với logo. Việc đăng ký bản quyền tác giả không phải là một thủ tục bắt buộc để được ghi nhận quyền tác giả.

Vì vậy, pháp luật không giới hạn thời hạn để đăng ký quyền tác giả đối với logo. Tác giả, chủ sở hữu tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền cho logo khi có nhu cầu được ghi nhận về quyền tác giả đối với logo, cần được bảo vệ quyền và lợi ích đối với logo đó.

Trong phạm vi tư vấn, Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền cho logo bao gồm:

 • Tư vấn và đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký bản quyền cho logo;
 • Hỗ trợ tra cứu thông tin về đăng ký và sử dụng logo;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, trong đó có đăng ký bảo hộ logo
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền cho logo;
 • Theo dõi đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan quan trọng trong quá trình nộp đơn;
 • Tư vấn, hướng dẫn quyền và lợi ích của chủ sở hữu đối với logo;
 • Các hoạt động tư vấn pháp lý khác theo nhu cầu của khách hàng.

Trên cơ sở pháp luật quy định, Luật Long Phan PMT sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý hỗ trợ tư vấn và đảm bảo quyền lợi của khách hàng một cách tối ưu nhất.

Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho logo công ty không bắt buộc phải đăng ký. Tuy nhiên, để đảm bảo được hưởng các quyền và lợi ích đối với logo thương hiệu của doanh nghiệp, công ty nên đăng ký quyền tác giả cho logo. Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc hoặc nhu cầu cung cấp các dịch vụ Dịch vụ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền pháp lý liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87  hoặc liên hệ trực tiếp với Luật sư sở hữu trí tuệ để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và kịp thời.

Các bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.8 (59 votes)

Tham vấn Luật sư: Trần Tiến Lực - Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh – Chuyên Viên Pháp Lý tại Công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn đa lĩnh vực từ doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, hợp đồng và thừa kế. Nhiệt huyết với khách hàng, luôn tận tâm để giải quyết các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Đại diện làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của thân chủ. Đạt sự tin tưởng của khách hàng.

Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87

Kênh bong đa truc tuyen Xoilacz.co luck8