Mẫu Hợp Đồng

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Tư vấn nội dung cần có khi soạn thảo mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra một số lưu ý khi ký kết hợp đồng vận chuyển.

Mẫu hợp đồng mua bán xe

Hướng dẫn người đọc cách soạn hợp đồng mua bán xe, tư vấn các loại giấy tờ cần thiết kèm theo để thực hiện thủ tục mua bán xe theo quy định pháp luật.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Hướng dẫn người đọc các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ, tư vấn các điều kiện để chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

Mẫu hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng

Cách soạn thảo hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng, việc ký hợp đồng này có tính chất định hướng, các vấn đề chi tiết khác sẽ được thỏa thuận sau.