Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

0
06/08/2022 16:46

Với sự phát triển của hiện nay, sở hữu trí tuệ là một vấn đề phức tạp. Vì vậy, pháp luật quy định rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Để biết hơn về các điều khoản cơ bản trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan thì luật sư sở hữu trí tuệ sẽ giải quyết vấn đề này bên dưới.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chủ thể Hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng hoặc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan gồm bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng gồm: chủ sở hữu quyền tác giả, và chủ sở hữu quyền liên quan

 • Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản được quy định tại Điều 36 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019
 • Chủ sở hữu quyền liên quan là chủ đầu tư cuộc biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng được quy định tại Điều 44 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019

Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức cá nhân được chuyển nhượng hoặc sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Các điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng vận chuyển

Nội dung và hình thức hợp đồng

Đối với hợp đồng chuyển nhượng

Về hình thức: vì đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải đặc biệt nên hợp đồng phải được lập thành văn bản theo quy định của Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005.

Về nội dung: hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung cơ bản sau

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, các bên tham gia giao kết hợp đồng có thể thỏa thuận về các nội dung khác như hình thức chuyển nhượng, phạm vi chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng… theo quy định của pháp luật.

>>>Xem thêm: Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ chung

Đối với hợp đồng sử dụng

Về hình thức: Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan cũng phải lập thành văn bản theo quy định tại Điều 48 Luật sở hữu trí tuệ 2005.
Nội dung của hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan gồm:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 • Căn cứ chuyển quyền;
 • Phạm vi chuyển giao quyền;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, các bên tham gia giao kết hợp đồng có thể thỏa thuận về các nội dung khác như hình thức chuyển nhượng, phạm vi chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng… theo quy định của pháp luật.

Những vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng hoặc sử dụng như việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Nội dung và hình thức của hợp đồng

Những quyền được chuyển nhượng và không được chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019 cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan như:

 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm, phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính….

Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 Luật này, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019 như:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm;
 • Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả…

Những quyền được chuyển nhượng và không được quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Những quyền được sử dụng và không được sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019 như:

Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm, phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm, truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác, cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính….

Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm;
 • Được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả…

>>>Xem thêm: Tư vấn, soạn thảo, đàm phán, giao kết hợp đồng thương mại

Trên đây là một số vấn đề hướng dẫn hợp đồng mua tài sản trả chậm, trả dần. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ  của Luật Long Phan qua số hotline: 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

Scores: 4.8 (48 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87