Thủ tục hành chính DN

Thủ Tục Cổ Đông Rút Vốn Khỏi Công Ty Cổ Phần

Điều kiện cổ động thực hiện rút vốn, các hình thức rút vốn khỏi công ty cổ phần, thủ tục rút vốn khỏi công ty cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, vai trò luật sư.

Các mức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Các trường hợp vi phạm hành chính về thuế thường gặp các loại thuế mà một doanh nghiệp phải chịu và mức xử phạt khi có hành vi vi phạm. Vai trò luật sư hỗ trợ khách hàng trong hoạt động kinh doanh, khai báo thuế đúng quy định.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

Mô tả: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế. Quy định, quá trình thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế, thông báo cho cơ quan thuế.

Thủ tục cho thuê lại tài sản doanh nghiệp

Tài sản trong doanh nghiệp là gì? Phân loại tài sản của doanh nghiệp. Hướng dẫn về trình tự, thủ tục cho thuê lại tài sản trong doanh nghiệp

  Hotline: 1900.63.63.87