Tin Tức

Công ty Luật tuyển dụng Luật sư cộng sự

Luật sư cộng tác theo vụ việc, tuyển dụng luật sư cộng sự, Công ty luật Long Phan PMT tuyển dụng luật sự cộng sự, luật sư có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề.

Hảo hảo và bài toán pháp lý về chất cấm

Cơ quan an toàn thực phẩm Ireland (FSAI) thông báo mì Hảo Hảo có chứa chất cấm chất Ethylene Oxide (EO) và những vấn đề pháp lý mà công ty Acecook Việt Nam phải đối mặt

  Hotline: 1900.63.63.87