Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

1
7 Tháng Năm, 2020

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp là dịch vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận các quy định pháp luật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nắm bắt được nhu cầu của Quý khách hàng, Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp các gói TƯ VẤN PHÁP LUẬT nhằm hỗ trợ thường xuyên/dài hạn, hiệu quả cho DOANH NGHIỆP phát triển bền vững.

Xem Video giới thiệu “Dịch Vụ Tư Vấn Quản Trị Nội Bộ, Rủi Ro Pháp Lý Doanh Nghiệp” – Long Phan PMT cung cấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp là gì?

 • Là một loại hình dịch vụ tư vấn do tổ chức hành nghề luật sư cung cấp, gắn kết với khách hàng thông qua các hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Mức độ tư vấn THƯỜNG XUYÊN, DÀI HẠN, không hạn chế giới hạn nội dung tư vấn giúp doanh nghiệp xử lý nhanh được các vấn đề phát sinh đột xuất.
 • Giải quyết hiệu quả các vấn đề pháp lý xoay quanh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như hợp đồng, bảo hiểm xã hội, lao động, thuế, tranh chấp kinh doanh,…

Các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Gói BASIC

Đối với gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp BASIC, Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp tới quý Doanh nghiệp những dịch vụ sau:

 1. Cập nhật hàng tháng văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Tư vấn pháp luật xây dựng Điều lệ công ty; nội quy công ty; quy trình làm việc; biểu mẫu trong quản lý hành chính nhân sự; bảo hiểm xã hội.
 3. Tư vấn pháp luật về lao động; giải quyết tranh chấp lao động.
 4. Tư vấn pháp luật về cơ cấu tổ chức nội bộ trong doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
 5. Kiểm tra và tư vấn phương án pháp lý xử lý đối với các quyết định, hành vi hành chính của cơ quan chức năng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Tư vấn pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như thay đổi nội giấy phép hoạt động; mở rộng chi nhánh, văn phòng đại diện; tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực hoạt động mới….
 7. Tư vấn pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng; xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh.
 8. Kiểm tra, rà soát tính pháp lý của các dự thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến hợp đồng; tư vấn pháp lý trong quá trình soạn thảo, đàm phán và giao kết hợp đồng; chỉnh sửa các dự thảo hợp đồng đảm bảo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp.

PHÍ DỊCH VỤ HÀNG THÁNG (mức phí trong thời gian hạn mức): 5.000.000 đồng (Các mức phí nêu chưa bao gồm phí công tác để thực hiện các công việc ngoài Văn phòng Long Phan PMT).

THỜI GIAN HẠN MỨC: 4 giờ/tháng. (Phí dịch vụ mỗi giờ tương ứng với mỗi giờ tư vấn trong thời gian hạn mức: 1.250.000 đồng)

Phí dịch vụ đối với mỗi giờ vượt hạn mức: 120%*Phí dịch vụ mỗi giờ

Gói REGULAR

Hỗ trợ, tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

Gói dịch vụ gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp REGULAR, Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp tới quý Doanh nghiệp những dịch vụ có sẵn trong gói dịch vụ pháp lý cơ bản và được bổ sung thêm một số dịch vụ, trực tiếp tham gia hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những vấn đề pháp lý như:

 1. Tham gia SOẠN THẢO Điều lệ công ty; nội quy công ty.
 2. Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo…) về lao động và trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động theo quy định pháp luật.
 3. Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo..) đối với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức nội bộ; giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 4. Soạn thảo hồ sơ pháp lý phục vụ cho nội dung thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; mở rộng chi nhánh, văn phòng đại diện…
 5. Soạn thảo văn bản (công văn, đơn từ) trong quá trình giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng; xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh; KHIẾU NẠI – khởi kiện các hành vi/ quyết định trái pháp luật, gây hại đến doanh nghiệp của các cơ quan chức năng.
 6. Soạn thảo dự thảo hợp đồng mẫu; cơ bản theo yêu cầu của doanh nghiệp;
 7. Soạn thảo văn bản pháp lý (công văn, đơn từ) để giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

PHÍ DỊCH VỤ HÀNG THÁNG (mức phí trong thời gian hạn mức): 10.000.000 đồng (Các mức phí nêu CHƯA BAO GỒM phí công tác để thực hiện các công việc ngoài Văn phòng Long Phan PMT).

THỜI GIAN HẠN MỨC: 10 giờ/tháng. (Phí dịch vụ mỗi giờ tương ứng với mỗi giờ tư vấn trong thời gian hạn mức: 1.000.000 đồng)

Phí dịch vụ đối với mỗi giờ vượt hạn mức: 115%*Phí dịch vụ mỗi giờ

Hình thức tư vấn trực tiếp (3 giờ tư vấn) tại Văn phòng Long Phan PMT hoặc Văn phòng của Quý Khách hàng hoặc một địa điểm khác theo yêu cầu của Quý Khách hàng trong nội thành TP. Hồ Chí Minh sẽ được tính theo thời gian hạn mức và thời gian tư vấn trực tiếp thực tế (không bao gồm thời gian di chuyển).

Trong trường hợp phải giải quyết các công việc ngoài TP. Hồ Chí Minh, phí công tác sẽ được tính riêng và thời gian công tác sẽ không trừ vào Thời gian hạn mức. Thời gian đi công tác sẽ được tính theo ngày tương ứng với 8 giờ làm việc.

Gói PROESSIONAL

Cung cấp dịch vụ tốt nhất, đảm bảo tính hiệu quả và lợi ích của doanh nghiệp

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển kinh tế và xu thế toàn cầu hóa, Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên chuyên nghiệp và đẳng cấp.
 • Với gói dịch vụ này là sự thừa hưởng những nội dung mà chúng tôi cung cấp trong gói dịch vụ BASIC và REGULAR.
 • Điều đặc biệt đối với gói tư vấn dịch vụ pháp lý thường xuyên chuyên nghiệp mang lại là mọi nội dung tư vấn, công việc mà chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng song ngữ ANH – VIỆT.
 • Gói dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi đảm bảo an toàn pháp lý trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đối tác, khách hàng nước ngoài trong thời kỳ hội nhập, hợp tác quốc tế hiện nay.

PHÍ DỊCH VỤ HÀNG THÁNG (mức phí trong thời gian hạn mức): 20.000.000 đồng (Các mức phí nêu CHƯA BAO GỒM phí công tác để thực hiện các công việc ngoài Văn phòng Long Phan PMT).

THỜI GIAN HẠN MỨC: 22 giờ/tháng (Phí dịch vụ mỗi giờ tương ứng với mỗi giờ tư vấn trong thời gian hạn mức: 910.000 đồng)

Phí dịch vụ đối với mỗi giờ vượt hạn mức: 110%*Phí dịch vụ mỗi giờ

Hình thức tư vấn trực tiếp (5 giờ tư vấn) tại Văn phòng Long Phan PMT hoặc Văn phòng của Quý Khách hàng hoặc một địa điểm khác theo yêu cầu của Quý Khách hàng trong nội thành TP. Hồ Chí Minh sẽ được tính theo thời gian hạn mức và thời gian tư vấn trực tiếp thực tế (không bao gồm thời gian di chuyển).

Trong trường hợp phải giải quyết các công việc ngoài TP. Hồ Chí Minh, phí công tác sẽ được tính riêng và thời gian công tác sẽ không trừ vào Thời gian hạn mức. Thời gian đi công tác sẽ được tính theo ngày tương ứng với 8 giờ làm việc.

Gói dịch vụ đặc biệt khác

 • Trường hợp phát sinh những nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nằm ngoài phạm vi tư vấn của gói dịch vụ chúng tôi cung cấp, Long Phan PMT luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thông qua hình thức ký kết các Phụ lục Hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên đính kèm.
 • Tùy vào nhu cầu thực tế của mình, doanh nghiệp có thể đề xuất thay đổi Gói Dịch Vụ khác hoặc điều chỉnh nội dung công việc trước hoặc sau một quá trình sử dụng dịch vụ, Công ty Luật luôn sẵn sàng hỗ trợ để thay đổi và/hoặc xây dựng cho Quý Khách hàng Gói Dịch Vụ riêng biệt.

Chi tiết cách tính thời gian tư vấn các gói dịch vụ

Tư vấn trực tiếp áp dụng với Gói dịch vụ REGULAR và PROFESIONAL

Thời gian quy đổi theo sản phẩm tư vấn: là thời gian được quy đổi từ kết quả công việc của Luật sư/Chuyên gia pháp lý, bao gồm giờ làm việc trực tiếp với Quý Khách hàng (chỉ áp dụng đối với Gói Dịch Vụ REGULAR (3 giờ tư vấn) và PROFESSIONAL (5 giờ tư vấn)), Email tư vấn, Thư tư vấn, Tài liệu được soạn thảo, … Trên thực tế, mỗi vấn đề pháp lý của Khách hàng đưa ra, đặc biệt là những vấn đề pháp lý phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau, Luật sư/Chuyên gia pháp lý cần phải dành ra nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm kiếm các phương án giải quyết tốt nhất.

Do đó, đối với các công việc được yêu cầu (không kể đến mức độ phức tạp của vụ việc), Long Phan PMT thực hiện quy đổi kết quả tư vấn ra thời gian tính phí dịch vụ như sau:

 • Email tư vấn hoặc Thư tư vấn hoặc Tài liệu soạn thảo: 500 từ tương ứng với 01 giờ;
 • Tài liệu cần rà soát, kiểm tra tính pháp lý, review: 500 từ tương ứng với ½ giờ.

Trong một số trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu những vấn đề pháp lý đơn giản như rà soát để lượt bỏ bớt các nội dung trái quy định của pháp luật hoặc không cần thiết, Long Phan PMT sẽ cân nhắc hỗ trợ không tính phí hoặc tính phí bằng một nửa so với cách tính phí nêu trên.

Thời gian làm việc thực tế là thời gian mà Quý Khách Hàng và Long Phan PMT có thể định lượng được thông qua các buổi tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, thời gian tham gia các cuộc họp, sự kiện, đàm phán,… Thời gian chờ đợi để làm việc (nếu có) được tính bằng 50% thời gian làm việc. Tuy nhiên, thời gian này chỉ là tương đối và Long Phan PMT sẽ cân nhắc để có thể hài hòa được quyền lợi của cả hai bên.

Trong trường hợp Quý Khách hàng sử dụng không hết thời gian hạn mức trong một tháng theo Gói Dịch Vụ đã lựa chọn, Quý Khách hàng được chuyển một lần duy nhất số giờ chưa sử dụng của tháng đó sang tháng tiếp theo. Thời gian hạn mức của tháng tiếp theo được ưu tiên sử dụng hết trước khi sử dụng số giờ còn dư từ tháng trước chuyển sang

Phương thức thanh toán các gói dịch vụ

 • Chuyển khoản qua ngân hàng
 • Thanh toán phí dịch vụ trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Công ty Luật Long Phan PMT.

Tư vấn về lựa chọn gói

Tư vấn lựa chọn gói phù hợp cho từng quy mô doanh nghiệp

Những gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp mà Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp rất đa dạng, phù hợp với từng loại hình hoạt động khác nhau của mỗi doanh nghiệp và luôn đảm bảo tối ưu lợi ích cho khách hàng. Đối với nhu cầu khác nhau của từng doanh nghiệp mà quý khách hàng có thể lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với đơn vị mình dựa trên:

 • Quy mô, số lượng nhân viên, định hướng phát triển lâu dài của từng doanh nghiệp;
 • Đánh giá các rủi ro hiện tại vấn rủi ro tiềm ẩn trong lương lai đối với mỗi loại hình doanh nghiệp;
 • Trường hợp Quý Doanh nghiệp thường xuyên có hoạt đông buôn bán với doanh nghiệp/ cá nhân nước ngoài nên sử dụng Gói PROESSIONAL từ phía Long Phan PMT để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Cam kết về chất lượng dịch vụ

 • Những gói dịch vụ mà chúng tôi mang đến cho quý doanh nghiệp được hội đồng cố vấn cao cấp của Công ty Luật Long Phan PMT thảo luận và xây dựng dựa trên sự phát triển không ngừng của xã hội và nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp với mục đích giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả, lợi ích đặt lên hàng đầu trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Long Phan PMT là công ty chuyên tư vấn luật doanh nghiệp, thực hiện các DỊCH VỤ trợ giúp pháp lý vững vàng cho Doanh nghiệp. Nền tảng cơ bản để chúng tôi phục vụ khách hàng chính là đội ngũ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết được những gánh nặng pháp lý trên. Đội ngũ luật sư, nhân viên của Long Phan PMT được đào tạo chuyên nghiệp từ đạo đức nghề nghiệp đến năng lực chuyên môn, cam kết sẽ đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ với sự chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

Chính sách hoàn phí cho người giới thiệu

Nhằm tri ân Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ có CHÍNH SÁCH HOÀN PHÍ RIÊNG cho những đối tác giới thiệu cho doanh nghiệp khác sử dụng các gói dịch vụ được cung cấp bởi Long Phan PMT.

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý thường xuyên là một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Công ty Luật Long Phan PMT luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến của Quý doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc trong thời gian nhanh nhất có thể.

Phương thức liên hệ dịch vụ tư vấn tại Long Phan PMT

Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ “tư vấn” trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn Doanh nghiệp qua EMAIL: pmt@luatlongphan.vn
 • Tư vấn qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO: 1900636387
 • Tư vấn qua TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87 (Luật sư trực tiếp giải đáp).
 • Tư vấn trực tiếp tại TRỤC SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • Văn Phòng Tư vấn luật doanh nghiệp TP HCM
 • Quận Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM

Trân trọng cảm ơn./.

Scores: 5 (12 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

1 Bình luận

1 bình luận trên “Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

  Hotline: 1900.63.63.87