Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

3
7 Tháng Năm, 2020

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp là dịch vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận các quy định pháp luật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nắm bắt được nhu cầu của Quý khách hàng, Công ty Luật Long Phan PMT cung cấp các gói TƯ VẤN PHÁP LUẬT nhằm hỗ trợ thường xuyên/dài hạn, hiệu quả cho DOANH NGHIỆP phát triển bền vững.

Xem Video giới thiệu “Dịch Vụ Tư Vấn Quản Trị Nội Bộ, Rủi Ro Pháp Lý Doanh Nghiệp” – Long Phan PMT cung cấp

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp là gì?

 • Là một loại hình dịch vụ tư vấn do tổ chức hành nghề luật sư cung cấp, gắn kết với khách hàng thông qua các hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Mức độ tư vấn THƯỜNG XUYÊN, dài hạn, không hạn chế giới hạn nội dung tư vấn giúp doanh nghiệp xử lý nhanh được các vấn đề phát sinh đột xuất.
 • Giải quyết hiệu quả các vấn đề pháp lý xoay quanh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như hợp đồng, bảo hiểm xã hội, lao động, thuế, tranh chấp kinh doanh,…

>> Xem thêm: Dịch Vụ Luật Sư Thường Xuyên Như Thế Nào Là Chất Lượng Và Hiệu Quả?

Các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Long Phan PMT

Phí dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên được tính theo thời gian tư vấn, bao gồm thời gian quy đổi theo sản phẩm tư vấn và thời gian làm việc thực tế của Luật sư/ Chuyên viên pháp lý.

Gói BASIC

 1. Thời gian tư vấn hạn mức: 4 giờ/tháng
 2. Phí dịch vụ hàng tháng: 5. 000.000 đồng/tháng (tức 1.250.000 đồng/ giờ trong hạn mức)
 3. Phí dịch vụ đối với mỗi giờ vượt hạn mức: 120% * Phí dịch vụ mỗi giờ hạn mức
 4. Các công việc Luật sư thực hiện:
 • Kiểm tra tình trạng pháp lý:

a) Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp.

b) Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.

c) Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

d) Luật sư hỗ trợ giải thích, phân tích qua điện thoại, email và tài khoản mạng xã hội.

 • Hợp đồng:

a) Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết

b) Cung cấp bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng

c) Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Thủ tục hành chính: Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

a) Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

b) Các thủ tục về Sở hữu trí tuệ;

c) Đăng ký tài sản doanh nghiệp;

d) Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;

e) Thủ tục đăng ký, thông báo nội quy lao động;

f) Các thủ tục hành chính khác;

g) Các vấn đề phòng cháy chữa cháy

Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp: Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp
 • Lao động:

a) Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

b) Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động

c) Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

 • Tài chính doanh nghiệp: Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

Gói REGULAR

 1. Thời gian tư vấn hạn mức: 10 giờ/tháng
 2. Phí dịch vụ hàng tháng: 10.000.000 đồng/tháng (tức 1.000.000 đồng/giờ hạn mức)
 3. Phí dịch vụ đối với mỗi giờ hạn mức: 115% * Phí dịch vụ mỗi giờ hạn mức
 4. Các công việc Luật sư thực hiện:
 • Kiểm tra tình trạng pháp lý:

a) Công việc của gói BASIC

b) Luật sư tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp

 • Hợp đồng:

a) Kiểm tra Hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng

b) Soạn thảo bộ hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp

c) Tư vấn, soạn thảo văn bản và hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng

 • Thủ tục hành chính: Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

a) Các thủ tục tại gói BASIC

b) Các quy định pháp luật về môi trường;

c) Các quy định về pháp luật đất đai trong doanh nghiệp;

d) Thủ tục xây dựng công trình

e) Hỗ trợ thực hiện (khách hàng gửi thêm công tác phí).

f) Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp:

a) Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

b) Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;

c) Tư vấn thủ tục mua bán tài sản doanh nghiệp

d) Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong doanh nghiệp;

e) Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp;

f) Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp

g) Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động mua bán tài sản doanh nghiệp

 • Lao động:

a) Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động

b) Soạn thảo biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật và chính sách công ty về lao động

c) Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

 • Tài chính doanh nghiệp:

a) Tư vấn các thủ tục thuế cơ bản cho doanh nghiệp

b) Tư vấn về chính sách và điều kiện tiếp cận vốn, bao gồm các thủ tục cấp tín dụng của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác

c) Tư vấn, soạn thảo văn bản, đơn từ để giải quyết tranh chấp tín dụng với ngân hàng cho doanh nghiệp

 • Thương mại – Quảng cáo: Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

Gói PROFESSIONAL

 1. Thời gian tư vấn hạn mức: 22 giờ/tháng
 2. Phí dịch vụ hàng tháng: 20.000.000 đồng/tháng (tức 910.000 đồng/ giờ hạn mức)
 3. Phí dịch vụ đối với mỗi giờ vượt hạn mức: 110% * Phí dịch vụ mỗi giờ hạn mức
 4. Các công việc Luật sư thực hiện:
 • Kiểm tra tình trạng pháp lý:

a) Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan Nhà nước, các vấn đề pháp lý nội bộ của doanh nghiệp. Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại ở góc độ pháp lý của doanh nghiệp.Báo cáo và Thư tư vấn qua email, mạng xã hội

b) Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

c) Thư tư vấn song ngữ (Anh Việt) qua mail

 • Hợp đồng:

a) Các công việc tại gói REGULAR nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH VIỆT

b) Luật sư – phiên dịch viên tư vấn trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp;

 • Thủ tục hành chính: Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

a) Các thủ tục tại gói REGUALAR

b) Thay mặt khách hàng thực hiện (nếu thủ tục tại TP.HCM)

c) Tư vấn, soạn thảo các văn bản thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện đối với các hành vi hành chính, quyết định hành chính trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho doanh nghiệp (SONG NGỮ ANH VIỆT).

 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp: Các công việc trong gói REGULAR nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT
 • Lao động: Các công việc trong gói REGULAR nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT
 • Tài chính doanh nghiệp: Các công việc trong gói REGULAR nhưng bao gồm SONG NGỮ ANH – VIỆT
 • Thương mại – Quảng cáo: Tất cả các công việc dưới đây (bao gồm SONG NGỮ VIỆT – ANH):

a) Tư vấn về thủ tục đấu thầu, đấu giá và tham gia đấu thầu, đấu giá

b) Tư vấn về thủ tục lưu thông hàng hóa trong nước

c) Tư vấn về thủ tục hải quan

d) Tư vấn về phòng vệ thương mại

e) Tư vấn về các chính sách cạnh tranh và giải quyết tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

Phương thức thanh toán các gói dịch vụ

Quý khách hàng có thể thanh toán thông qua 2 hình thức :

 • Chuyển khoản qua ngân hàng
 • Thanh toán phí dịch vụ trực tiếp tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Công ty Luật Long Phan PMT.

>> Xem thêm: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ LUẬT SƯ CÔNG TY

Cam kết về chất lượng dịch vụ

Những gói dịch vụ kể trên đã được hội đồng cố vấn cao cấp của Công ty thảo luận và xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế và kinh nghiệm hành nghề Luật sư nhiều năm.

Luôn tự hào có đội ngũ Luật sư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệp, tận tâm với nghề, thái độ làm việc nghiêm túc,…

Luật sư tư vấn doanh nghiệp

Phương thức liên hệ Luật sư

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900636387

Thông qua tổng đài tư vấn 1900.63.63.87, Luật sư Doanh nghiệp của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư doanh nghiệp giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

Liên hệ Luật sư

Tư vấn trực tuyến bằng hình thức khác

Bên cạnh tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.63.63.87, Công ty Luật Long Phan PMT nhận những câu hỏi thắc mắc của khách hàng thông qua nhiều hình thức khác:

Tư vấn trực tiếp tại trụ sở, văn phòng

Trong trường hợp cụ thể, khi có những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật khác nhau và cần nhanh chóng xử lý, quý khách hàng có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư doanh nghiệp tư vấn tại hai địa chỉ:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Scores: 5 (12 votes)

Luật sư: Thạc Sĩ - Luật Sư Phan Mạnh Thăng

Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên đoàn luật sư Tp.HCM. Founder Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về đất đai, hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 7 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

3 Bình luận

3 bình luận trên “Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

 1. Em tham gia làm đơn của công ty Kucoin paxful, em làm đơn 30triệu hoàn thành đơn 335triệu, theo quy định thì em phải nộp 2 khoản phí mới được rút tiền. Em đã nộp nhưng cong ty không cho em rút tiền vì trễ hạn. Hạn nộp từ 6h tối đến 6h sáng. Nhưng thưa quý cấp, em là mẹ bỉm, nghèo khổ phải cầm cố tài sản vay ngân hàng mới có tiền trả phí. Vào giờ đó nhân viên ngân hàng không làm việc nên em nộp phí trễ. Em ngàn lần kính xin quý cấp can thiệp phía công ty kucoin, xin công ty soi xét cho em rút tiền. Em ngàn lần đội ơn quý cấp.

  Hotline: 1900.63.63.87