Tố Tụng Hình Sự

Mẫu đơn xin ân giảm án tử hình

Hình phạt, về án tử hình, đối tượng được xin ân giảm án tử hình, chủ thể có thẩm quyền chấp thuận ân giảm án tử hình, đơn xin ân giảm án tử hình

Mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt

Tư vấn về đơn xin giảm nhẹ hình phạt, nội dung đơn xin giảm nhẹ hình phạt, lưu ý khi làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trường hợp xin giảm nhẹ hình phạt.

Mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

Hướng dẫn người đọc cách viết mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự cũng như các thông tin cơ bản về thủ tục của hoạt động này.

Mẫu tường trình xảy ra vụ án hình sự

Cách viết mẫu bản tường trình lại sự việc, diễn biến xảy ra trong vụ án hình sự, các lưu ý về nơi tiếp nhận, thông tin, nội dung tường trình

Mẫu đơn bãi nại hình sự

Hướng dẫn người đọc cách điền đơn bãi nại (rút yêu cầu khởi tố) trong vụ án hình sự. Tư vấn các lưu ý về trường hợp bãi nại để đình chỉ vụ án theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Hướng dẫn viết đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự. Hồ sơ kèm theo và thủ tục tiến hành. Cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Tòa án.

Mẫu đơn kêu oan

Hướng dẫn viết đơn kêu oan. Cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và bào chữa. Lưu ý các trường hợp sử dụng đơn, hồ sơ kèm theo và thủ tục tiến hành

  Hotline: 1900.63.63.87