Tố Tụng Hình Sự

Mẫu đơn bãi nại hình sự

Hướng dẫn người đọc cách điền đơn bãi nại (rút yêu cầu khởi tố) trong vụ án hình sự. Tư vấn các lưu ý về trường hợp bãi nại để đình chỉ vụ án theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Hướng dẫn viết đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự. Hồ sơ kèm theo và thủ tục tiến hành. Cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Tòa án.

Mẫu đơn kêu oan

Hướng dẫn viết đơn kêu oan. Cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn và bào chữa. Lưu ý các trường hợp sử dụng đơn, hồ sơ kèm theo và thủ tục tiến hành

Mẫu đơn yêu cầu xử lý hình sự

Hướng dẫn chi tiết cách làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi trái luật có dấu hiệu của tội phạm. Quy trình xử lý đơn của cơ quan điều tra.

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Mô tả: Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị giám định thương tật đúng luật cho các trường hợp bị suy giảm khả năng lao động, tai nạn lao động và bị thương tích

Mẫu đơn xin xóa án tích

Hướng dẫn viết đơn xin xóa án tích đúng chuẩn, thủ tục và hồ sơ cần có để được xóa án tích và dịch vụ luật sư tư vấn về hình sự cho người phạm tội.

Mẫu đơn kháng cáo hình sự

Hướng dẫn viết đơn kháng cáo hình sự và đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. Những điều cần chú ý liên quan đến quá trình soạn thảo hồ sơ kháng cáo

Mẫu đơn xin bảo lãnh

Mẫu đơn bảo lãnh mới nhất theo quy định pháp luật hình sự, tư vấn các trường hợp được bảo lãnh và hướng dẫn thủ tục và cách viết đơn xin bảo lãnh.

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ tạm giam

CÁCH VIẾT đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. Tư vấn nơi nộp đơn, các quyền về việc gặp người bị tạm giữa tạm giam.