Trách Nhiệm Hình Sự

Người chưa đủ 18 tuổi bị tạm giam bao lâu?

Tư vấn cách xem xét mức độ phạm tội của người dưới 18 tuổi để xác định thời gian áp dụng biện pháp tạm giam của người chưa THÀNH NIÊN theo pháp luật.

Xử lý hành vi cố ý gây thương tích

Xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Trách nhiệm pháp lý theo quy định. Mức hình phạt theo quy định pháp luật hình sự.

  Hotline: 1900.63.63.87