Trách Nhiệm Hình Sự

Các hành vi kinh doanh đa cấp bị cấm?

Các hành vi kinh doanh đa cấp bị cấm theo pháp luật. Xử phạt như thế nào khi vi phạm kinh doanh đa cấp. Bị lừa kinh doanh đa cấp trái luật cần làm gì.

Thời gian tạm giam quá lâu thì phải làm thế nào?

Thời hạn tạm giam quá lâu thì phải làm gì, thời hạn thực tế và trường hợp gia hạn tạm giam và biện pháp xử lý khiếu nại vi phạm tạm giam, khởi kiện.

  Hotline: 1900.63.63.87