Trách Nhiệm Hình Sự

Xử lý hành vi cố ý gây thương tích

Xử lý hành vi cố ý gây thương tích. Trách nhiệm pháp lý theo quy định. Mức hình phạt theo quy định pháp luật hình sự.

Khi nào bị xử lý về không tố giác tội phạm?

Người nào không tố giác tội phạm mà mình biết rõ về hành vi phạm tội đã, đang và sẽ thực hiện trên thực tế thì bị xử lý như thế nào theo luật định.

  Hotline: 1900.63.63.87