Soạn thảo, đàm phán ký kết HD

Hướng dẫn khởi kiện đối với bên cho vay lãi cao

Khi vay tiền với lãi suất quá quy định của pháp luật, bên vay tiền có thể thực hiện khởi kiện bên cho vay tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán lúa gạo

Hợp đồng mua bán lúa gạo, các điều khoản cơ bản cần có trong một hợp đồng thông thường cần phải có những điều khoản đặc thù cho đối tượng hợp đồng là lúa gạo.

  Hotline: 1900.63.63.87