Thủ tục hành chính dân sự

Lãi suất cho vay năm 2021

Lãi suất tổ chức tín dụng cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, lãi suất cho vay dân sự khác trong quy định của pháp luật

Con cái có được làm chứng cho di chúc của cha mẹ không?

Trong một số trường hợp khi lập di chúc bắt buộc phải có người làm chứng, tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành người làm chứng. Như vậy, con cái có được làm chứng cho di chúc của cha mẹ không?. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề về người […]

  Hotline: 1900.63.63.87