Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư
Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể; điều kiện ký kết; hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký; hiệu lực và thời hạn của thỏa ước; thỏa ước vô hiệu.

  Hotline: 1900.63.63.87