Thủ tục hành chính SHTT

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Thủ tục đăng ký logo độc quyền. Khái niệm. Logo. Logo độc quyền. Quy trình đăng ký. Chủ thể nộp đơn đăng ký. Lệ phí, chi phí đăng ký logo độc quyền.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu độc quyền là gì? Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền? Phân biệt nhãn hiệu độc quyền với thương hiệu độc quyền?

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

Thủ tục đăng kí bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam, phạm vi, thời hạn được bảo hộ, các bước tiến hành thủ tục tại Cục sở hữa trí tuệ Việt Nam