Thủ tục hành chính SHTT

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể; điều kiện ký kết; hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký; hiệu lực và thời hạn của thỏa ước; thỏa ước vô hiệu.

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Thủ tục đăng ký logo độc quyền. Khái niệm. Logo. Logo độc quyền. Quy trình đăng ký. Chủ thể nộp đơn đăng ký. Lệ phí, chi phí đăng ký logo độc quyền.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu độc quyền là gì? Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu độc quyền? Phân biệt nhãn hiệu độc quyền với thương hiệu độc quyền?

  Hotline: 1900.63.63.87