Tranh chấp SHTT

Tranh chấp nhãn hiệu, thương hiệu công ty giải quyết như thế nào?

Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Thương hiệu, nhãn hiệu của một doanh nghiệp là một phần sức mạnh vô cùng lớn của doanh nghiệp, là cái giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, thu hút khách hàng. Do đó các doanh nghiệp cần chủ động và tích cực thực hiện các biện pháp để bảo vệ cho thương hiệu, nhãn hiệu của mình.