Thủ tục tố tụng hình sự

Thủ tục khám xét trong vụ án hình sự

Khái niệm về khám xét trong vụ án hình sự. Quy định về thẩm quyền và căn cứ khám xét. Quy định về thủ tục khám xét theo Bộ luật tố tụng Hình sự.

  Hotline: 1900.63.63.87