Pháp luật doanh nghiệp

Các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Mô tả: Thủ tục đăng ký khuyến mại, hành vi vi phạm hoạt động khuyến mại, một số lưu ý khi thực hiện hoạt động khuyến mại, quyền và nghĩa vụ của thương nhân.

  Hotline: 1900.63.63.87