Thủ Tục Hành Chính Đất Đai

Cách đọc thông tin trên sổ đỏ, sổ hồng

Khái niệm về sổ đỏ, sổ hồng. Quy định về cấu trúc của giấy chứng nhận. Cách đọc thông tin sổ đỏ, sổ hồng. Cách xử lý khi sổ đỏ, sổ hồng bị rách.

Mua nhà vi bằng có làm hộ khẩu được không?

Mua nhà vi bằng có làm sổ hộ khẩu được không? Vi bằng, công chứng vi bằng là gì? Mua nhà vi bằng có hợp pháp không? Quy định về mua nhà vi bằng.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Các trường hợp đăng ký biến động đất đai. Thời hạn đăng ký biến động đất đai. Thủ tục đăng ký biến động đất đai. Chi phí đăng ký.

  Hotline: 1900.63.63.87