Bồi Thường, Tái Định Cư

Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm

Điều kiện, trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm theo quy định của pháp luật. Luật sư tư vấn khách hàng thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.

  Hotline: 1900.63.63.87