Thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội năm 2021

0
27 Tháng Hai, 2022

Doanh nghiệp xã hội đang hiện đang là một trong những loại hình doanh nghiệp ngày càng phát triển tại Việt Nam. Khác với những loại hình doanh nghiệp, công ty khác, Doanh nghiệp xã hội hoạt động với mục tiêu chính là hướng đến cộng đồng và lợi ích chung cho toàn xã hội. Sau đây, công ty Luật Long Phan PMT sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội năm 2021.

Thủ tục và hoạt động doanh nghiệp xã hội năm 2021

>>>Xem thêm:  Các ưu đãi về bảo hiểm xã hội cho Doanh nghiệp mùa Covid.

Điều kiện thành lập Doanh nghiệp xã hội năm 2021

Trước khi muốn thực hiện Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội thì Doanh nghiệp dự kiến thành lập phải đáp ứng được những điều kiện về:

 • Là doanh nghiệp phải đăng ký theo quy định của pháp luật về Luật doanh nghiệp.
 • Mục tiêu hoạt động của Doanh nghiệp xã hội nhằm giải quyết một vấn đề xã hội, vấn đề của môi trường và Doanh nghiệp luôn hướng đến lợi ích cộng đồng;
 • Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận của doanh nghiệp hằng năm dùng để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu lớn về xã hội, cộng đồng môi trường như đã đăng ký từ khi thành lập.

Như vậy, bản chất của mô hình doanh nghiệp xã hội chủ yếu hướng đến mục tiêu lợi ích vì xã hội, hướng đến vì cộng đồng nên khi thực hiện thành lập cơ quan có thẩm quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan với những doanh nghiệp này.

Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp xã hội

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà Khách hàng muốn thành lập là công ty Cổ phần hay Thành lập Công ty TNHH, …thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu khác nhau để phù hợp với quy định của pháp luật.

Tương tự như vậy với mô hình doanh nghiệp xã hội thì Luật doanh nghiệp cũng yêu cầu chủ sở hữu, người thành lập doanh nghiệp khi đăng ký cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp xã hội theo mẫu sẵn;
 • Điều lệ của doanh nghiệp xã hội, điều lệ yêu cầu phải có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc doanh sách cổ đông của công ty với trường hợp thành lập là công ty cổ phần;
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu không phải là đại diện pháp luật của công ty đi nộp)
 • Bản sao căn cước công dân/ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực không qua 6 tháng của các thành viên tham gia góp vốn, cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật.
 • Bản Cam kết của Doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường theo mẫu của Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT.

Trình tự thành lập Doanh nghiệp xã hội

Trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội khách hàng có thể tiến hành theo các bước hướng dẫn của Luật Long Phan PMT để việc đăng ký trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Bước 1: Doanh nghiệp đặt tên, song doanh nghiệp lưu ý tên doanh nghiệp xã hội phải đảm bảo 02 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng (bao gồm cụm từ “xã hội”)

Với cách đặt tên của doanh nghiệp thì cũng tương tự như cách đặt tên của các loại hình doanh nghiệp thông thường như không được đặt tên trùng hay gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp đã đăng ký, không được sử dụng tên của tổ chức chính trị, cơ quan nhà nước…

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký

Bước 3: Người thành lập, chủ sở hữu doanh nghiệp xã hội hoặc người được ủy quyền sẽ nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp. Theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ theo đúng yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện cập nhật Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp xã hội và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản, trong văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ doanh nghiệp biết.

Trình tự thành lập Doanh nghiệp xã hội.

>>>Xem thêm:  Hướng dẫn làm thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân.

Nguồn vốn hoạt động của Doanh nghiệp xã hội

Ngoài các khoản vốn góp của thành viên, cổ đông, chủ sở hữu DN xã hội, DN này còn có thể được tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Khi tiếp nhận viện trợ, tài trợ thì cần phải làm thủ tục thông báo với  Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi DN xã hội đặt trụ sở.

Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp xã hội

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của DN theo quy định của Luật DN, DN xã hội còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

Thứ nhất, duy trì mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng và điều kiện sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của DN để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký trong suốt quá trình hoạt động.

Lưu ý: Cần phải làm thủ tục Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, cụ thể:

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN khi thành lập DN hoặc trong quá trình hoạt động.

Trong trường hợp có thay đổi về cam kết nêu trên, DN xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN, kèm với Cam kết đã được sửa đổi, bổ sung.

Chấm dứt Cam kết Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong các trường hợp sau:

 • Hết thời hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.
 • Vấn đề xã hội, môi trường trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã thay đổi hoặc không còn nữa.
 • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư.
 • Trường hợp khác theo quyết định của DN hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu DN chấm dứt Cam kết, toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các khoản viện trợ, tài trợ đã được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các DN xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự.

DN xã hội chỉ được chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường nếu vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà DN đã nhận.

Xem chi tiết mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo thay đổi cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường  tại Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT.

Thứ hai, công khai hoạt động của DN xã hội

Thông qua Báo cáo đánh giá tác động xã hội với các hoạt động DN trong trường hợp nhận ưu đãi, viện trợ, tài trợ, định kỳ hằng năm.

Thời hạn nộp báo cáo: trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nơi nộp báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc UBND cấp tỉnh nơi DN xã hội có trụ sở chính

Xem chi tiết mẫu Báo cáo đánh giá tác động xã hội tại Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT.

Thứ ba, được tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

Thứ tư, được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, DN, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động của DN.

Lưu ý: khi nhận được ưu đãi, hỗ trợ, DN xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của DN.

Thứ năm, không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu Doanh nghiệp xã hội

Chủ DNTN, thành viên và cổ đông DN xã hội chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu họ có cam kết tiếp tục thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường.

Cổ đông đã ký tên trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật DN trong thời hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, DN xã hội phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ dành riêng cho DN xã hội.

Đồng thời, chủ DNTN đối với DNTN, thành viên đối với công ty hợp danh và công ty TNHH, cổ đông đối với công ty cổ phần đã ký tên trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần chịu trách nhiệm liên đới hoàn lại các ưu đãi, tài trợ đã nhận và bồi thường các thiệt hại phát sinh trong trường hợp DN xã hội vi phạm.

Giới hạn trách nhiệm của chủ Doanh nghiệp xã hội

>>>Xem thêm: Thủ tục mở tài khoản Ngân hàng cho Doanh nghiệp mới thành lập.

Thông tin liên hệ luật sư

Để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, đánh giá chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng hay không. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

 • Website: luatlongphan.vn
 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Hotline: 1900.63.63.87
 • Fanpage: LUẬT LONG PHAN
 • Zalo Click vào: Công ty Luật Long Phan PMT
 • Trụ sở và Văn phòng làm việc:
  • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí
  • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội năm 2021. Nếu như bạn có nhu cầu hỗ trợ gửi tài liệu hoặc yêu cầu đặt lịch luật sư tư vấn vui lòng trao đổi thông qua tổng đài 1900.63.63.87, TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 5 (33 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87