Thế giới di động đơn phương giảm tiền thuê mặt bằng – Dịch covid- 19 và chính sách phòng chống dịch là điều kiện miễn trách nhiệm pháp lý?

0
5 Tháng Mười, 2021

Đầu tháng 8, Công ty CP Thế giới Di động đã có công văn gửi các đối tác mặt bằng của chuỗi cửa hàng Thế giới Di động về việc sẽ không tính tiền thuê và không thanh toán 100% tiền thuê trong thời gian các cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn. Ngay sau đó, một chủ cho thuê mặt bằng đã quyết định khởi kiện công ty này. Vậy trong tình dịch bệnh Covid-19 và chính sách phòng chống dịch, Thế giới di động có quyền đơn phương giảm tiền thuê mặt bằng không? Bài viết sau đây, Công ty Luật Long Phan PMT sẽ phân tích rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành để giải quyết vấn đề trên.

Thế giới di động đơn phương giảm tiền thuê mặt bằng do Covid-19

Dịch covid-19 và chính sách phòng chống dịch là bất khả kháng?

Sự kiện bất khả kháng

Theo khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.

Theo đó, dịch bệnh Covid-19 và chính sách phòng chống dịch có được xem là bất khả kháng không, cần xem xét những yếu tố sau:

 • Thứ nhất, xảy ra một cách khách quan

Dịch bệnh Covid-19 chính là trở ngại do hoàn cảnh khách quan vì không phải do các bên tạo ra hoặc phát sinh do lỗi của các bên trong hợp đồng

 • Thứ hai, không thể lường trước được

Để xem xét yếu tố “Không thể lường trước được” cần dựa vào thời điểm ký kết hợp đồng của các bên. Tại thời điểm ký kết hợp đồng liệu các bên có biết trước được dịch bệnh Covid-19 sẽ xảy ra hay không hay có biết trước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 • Thứ ba, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trong trường hợp bên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn có thể khắc phục được hoặc không chứng minh được mình đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép để khắc phục các tác động của dịch Covid-19 thì có thể sẽ không được miễn trách với lý do Covid-19 là sự kiện bất khả kháng.

 • Thứ tư, sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân dẫn đến việc bên bị ảnh hưởng không thực hiện được nghĩa vụ.

Dịch bệnh Covid-19 và biện pháp phòng chống dịch bệnh nếu không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bị ảnh hưởng không thực hiện được nghĩa vụ thì không được xem là sự kiện bất khả kháng.

Như vậy, không thể khẳng định Dịch covid-19 và chính sách phòng chống dịch là sự kiện bất khả kháng nếu không chứng minh được 4 yếu tố trên.

Trở ngại khách quan

Theo khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình”.

Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP có định nghĩa trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động như: thiên tai, địch họa, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu…

Do đó, dịch Covid-19 và chính sách phòng chống dịch bệnh được xem là trở ngại khách quan theo quy định pháp luật bởi hai lý do sau:

Thứ nhất, dịch bệnh Covid-19 chính là trở ngại do hoàn cảnh khách quan vì không phải do các bên tạo ra hoặc phát sinh do lỗi của các bên trong hợp đồng. Thứ hai, tuy Covid-19 không phải là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến các chủ thể trong hợp đồng nhưng do chính sách phòng chống dịch được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã khiến cho nhiều cửa hàng, doanh nghiệp phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh, giải thể và khiến cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

Vậy dịch Covid-19 và chính sách phòng chống dịch bệnh không đương nhiên là sự kiện bất khả kháng, tuy nhiên nó được xem là trở ngại khách quan theo quy định pháp luật.

Dịch covid-19 và chính sách phòng chống dịch là bất khả kháng?

Điều kiện thay đổi hợp đồng khi hoàn cảnh thực hiện thay đổi

Theo khoản 1, Điều 420 Bộ luật dân sự 2015 quy định hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;
 • Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;
 • Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;
 • Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;
 • Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

Theo khoản 2 Điều 420 Bộ luật dân sự 2015 quy định trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

Như vậy, Thế giới di động có thể yêu cầu thay đổi việc thanh toán hợp đồng với chủ mặt bằng trong trường hợp chứng minh được Dịch Covid-19 và chính sách phòng chống dịch đã dẫn đến hoàn cảnh thực hiện hợp đồng thay đổi cơ bản.

Quyền khởi kiện của chủ mặt bằng khi Thế giới di động đơn phương thay đổi phí thuê mặt bằng

Vào đầu tháng 8/2021, Thế giới di động đã có công văn gửi đến các đối tác mặt bằng về việc thanh toán tiền thuê mặt bằng trong giai đoạn cửa hàng tạm đóng cửa do ảnh hưởng dịch Covid-19 với nội dung sau đây:

 • KHÔNG TÍNH TIỀN THUÊ và không thanh toán 100% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn, không kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan Nhà nước.
 • KHÔNG TÍNH TIỀN THUÊ 70% và thanh toán 30% tiền thuê mặt bằng trong thời gian cửa hàng bị hạn chế bán hàng để phối hợp phòng chống dịch.

Theo đó, Thế giới di động đơn phương thay đổi phí thuê mặt mặt mà chưa có sự đồng ý của chủ mặt bằng. Theo quy định tại khoản 2 Điều 420 Bộ luật dân sự 2015 thì trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng chỉ có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại nội dung hợp đồng trong một thời hạn hợp lý chứ không có quyền đương nhiên được sửa chữa hợp đồng.

Như vậy, Thế giới di động đơn phương thay đổi việc thanh toán hợp đồng là vi phạm pháp luật. Theo khoản 3 Điều 420 Bộ luật dân sự 2015 quy định trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án:

 • Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định;
 • Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Do đó, trong trường hợp chủ mặt bằng trong trường hợp không đồng ý với nội dung giảm tiền thanh toán hợp đồng của Thế giới di động thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án chấm dứt hợp đồng hoặc sửa đổi hợp đồng.

Chính sách phòng chống dịch và hoàn cảnh thực hiện thay đổi có là điều kiện miễn trách nhiệm cho Thế giới di động khi ra tòa?

Theo khoản 3 Điều 351 Bộ luật Dân sự 2015 quy định trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Do đó, Thế giới di động cần phải chứng minh được có sự kiện kiện bất khả kháng xảy ra thì mới được miễn trách nhiệm dân sự.

Xét thấy các điều kiện dẫn dến hoàn cảnh thay đổi cơ bản (khoản 1 Điều 420 Bộ luật Dân sự 2015) cũng chính là các yếu tố dẫn đến sự kiện bất khả kháng (khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015). Do đó, điều quan trọng cần chứng minh đó là chính sách phòng chống dịch Covid-19 có được xem là sự kiện bất khả kháng và dẫn đến hoàn cảnh thay đổi cơ bản không.

Theo những phân tích ở các mục trên, cần phải chứng minh 4 yếu tố để xem xét sự kiện bất khả kháng như sau: Xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép và sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân dẫn đến việc bên bị ảnh hưởng không thực hiện được nghĩa vụ.

Như vậy, Tòa án sẽ xem xét hết tất cả những yếu tố trên để đưa có quyết định Thế giới di động có được miễn trách nhiệm dân sự hay không do dịch Covid-19 và chính sách phòng chống dịch.

Thế giới di động có được miễn trách nhiệm dân sự khi ra Tòa

Thông tin liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT

Các bạn hãy lưu thông tin và liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ vấn đề pháp luật.

Hãy liên lệ với chúng tôi – Công ty Luật Long Phan PMT

Nơi cung cấp dịch vụ pháp lý một cách “Tận tâm- Uy tín- Hiệu quả

 • Hotline: 1900 63 63 87
 • Website: luatlongphan.vn
 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Zalo: 0819 70 748
 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Thế giới di động đơn phương giảm tiền thuê mặt bằng – Dịch covid 19 và chính sách phòng chống dịch là điều kiện miễn trách nhiệm pháp lý? Nếu quý đọc giả còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu cần TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG hỗ trợ hoặc cần tìm LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.73 (67 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87