Lưu ý pháp lý cho nghệ sĩ công khai sao kê từ thiện

0
19 Tháng Mười, 2021

Công khai sao kê từ thiện hiện đang là vấn đề được mọi người quan tâm trong những ngày vừa qua. Để chứng minh sự minh bạch, một số nghệ sĩ đã tiến hành công khai những bản sao kê từ ngân hàng về các khoản tiền kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên, việc công khai sao kê như trên sẽ làm lộ thông tin (bao gồm họ tên, thông tin tài khoản ngân hàng, số tiền ủng hộ…) của những người quyên góp tiền từ thiện. Như vậy, việc công khai sao kê ngân hàng chứa những thông tin nêu mà không được người quyên góp từ thiện đồng ý có vi phạm pháp luật? Bài viết sau đây, Công ty Luật Long Phan PMT sẽ phân tích những quy định pháp luật hiện hành để giải quyết thắc mắc cho quý độc giả.

Lưu ý pháp lý cho nghệ sĩ công khai sao kê từ thiện

Bản chất pháp lý giữa nghệ sĩ kêu gọi và người quyên góp từ thiện

Hiện nay, pháp luật không cấm hoạt động từ thiện, thậm chí còn khuyến khích hoạt động này nhằm mục đích giúp đỡ những người dân chịu ảnh hưởng và mất mát từ thiên tai, bão lũ hàng năm.

Theo quy định tại Điều 3 Bộ luật dân sự 2015 không chỉ các tổ chức, đơn vị được quy định tại Điều 5 Nghị định 64/2008/NĐ-CP mới được tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ, mà cá nhân cũng có thể thực hiện việc này, cụ thể như sau:

Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng”.

Về giao kết hợp đồng ủy quyền Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Hoạt động kêu gọi quyên góp tiền từ thiện không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Vì thế các các mạnh thường quân có thể ủy quyền cho các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện thực hiện công việc trao tiền, hàng của mình đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn, những người cần được cứu trợ.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa: “Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”. Và Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự”.

Do đó, mối quan hệ giữa người kêu gọi và người quyên góp từ thiện là quan hệ đại diện theo ủy quyền. Cụ thể, trong hoạt động vận động kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, bản chất pháp lý của người quyên góp là bên ủy quyền và người kêu gọi quyên góp tiền từ thiện là bên được ủy quyền để thực hiện công việc trao tiền, hàng đến tay người đang cần cứu trợ.

>>>Xem thêm:
Phần Tiền Lãi Đã Vượt Quá Lãi Suất Quy Định Có Được Khấu Trừ Vào Tiền Vay Không?

Quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ kêu gọi và người quyên góp

Quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ kêu gọi từ thiện (bên được ủy quyền)

Theo Điều 565 Bộ luật dân sự 2015 quy định Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền như sau:

 • Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;
 • Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Theo Điều 566 Bộ luật dân sự 2015 quy định Quyền của bên được uỷ quyền như sau:

 • Yêu cầu bên uỷ quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc uỷ quyền;
 • Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc uỷ quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

Quyền và nghĩa vụ của người quyên góp từ thiện (bên ủy quyền)

Theo Điều 567 Bộ luật dân sự 2015 quy định Nghĩa vụ của bên uỷ quyền như sau:

 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được uỷ quyền thực hiện công việc;
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
 • Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền; trả thù lao cho bên được uỷ quyền, nếu có thoả thuận về việc trả thù lao.

Theo Điều 568 Bộ luật dân sự 2015 quy định Quyền của bên uỷ quyền như sau:

 • Yêu cầu bên được uỷ quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc uỷ quyền;
 • Yêu cầu bên được uỷ quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc uỷ quyền, trừ trường hợp có thoả thuận khác;
 • Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được uỷ quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 của Bộ luật dân sự 2015.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 4 điều 565 Bộ luật Dân sự 2015, người kêu gọi quyên góp tiền từ thiện (bên được ủy quyền) có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền bao gồm các thông tin họ tên, thông tin tài khoản ngân hàng, số tiền quyên góp… của người quyên góp (người ủy quyền) và chỉ có nghĩa vụ công khai sao kê tiền từ thiện nếu bên ủy quyền (người quyên góp) đồng ý.

Quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ kêu gọi và người quyên góp

>>>Xem thêm:
Tai Nạn Lao Động Và Các Vấn Đề Doanh Nghiệp Cần Lưu Ý

Những việc nghệ sĩ cần làm trước khi tiến hành công khai sao kê

Theo Khoản 1 Điều 21 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình”.

Và Khoản 1, 2 Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân… là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc…công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý…”.

Từ các quy định như trên cho thấy mọi công dân có quyền bất khả xâm phạm về thông tin bí mật cá nhân. Việc xâm phạm, công khai, làm lộ thông tin bí mật cá nhân của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Như vậy, các thông tin về họ tên, tài khoản ngân hàng, số tiền quyên góp… của những người quyên góp từ thiện được xem là thông tin bí mật cá nhân. Khi người nghệ sĩ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện tiến hành công khai những bản sao kê chứa đựng những nội dung nêu trên lên mạng xã hội thì cần thực hiện những công việc sau:

Bước 1, xin ý kiến của những người quyên góp trước khi tiến hành công khai sao kê bởi vì cần phải có sự đồng ý của người quyên góp thì mới được quyền công khai thông tin bí mật cá nhân của người quyên góp. Đây là một việc rất khó khăn. Bởi lẽ số lượng người quyên góp khi được nghệ sĩ kêu gọi là rất lớn và thông tin liên hệ của họ cũng rất khó tìm kiếm. Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý, nếu không có ý kiến của họ thì việc công khai là phạm luật. Do đó, không thể vì cái khó mà có thể cho phép chấp nhận sai luật được.

Bước 2, liên hệ ngân hàng, đề nghị giấu thông tin những người không muốn công khai sao kê hoặc đã tìm mọi cách nhưng không thể liên hệ để xin ý kiến công khai sao kê;

Bước 3, gửi thông cáo đến báo chí, truyền thông và dư luận xã hội về quyền và nghĩa vụ pháp lý của nghệ sĩ và người quyên góp trước khi công khai sao kê. Cụ thể, nghệ sĩ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện cần phải giải thích rõ cho công chúng biết rằng việc công khai sao kê có chứa đựng những thông tin về số tài khoản, số tiền quyên góp cần phải được sự đồng ý của người quyên góp.

Việc công khai sao kê này là để minh bạch cho công chúng, dư luận yên tâm về sự trung thực của nghệ sĩ. Tuy nhiên, hành động này cũng cần đảm bảo không tiết lộ thông tin bí mật cá nhân của người quyên góp nếu không có sự đồng ý. Ngoài ra, trên thực tế, chỉ có các cơ quan chức năng như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra… mới được yêu cầu công khai sao kê mà ko cần sự đồng ý của người quyên góp.

Nghệ sĩ có thể cung cấp thông tin sao kê mà không cần sự đồng ý của người quyên góp trong trường hợp nào?

Như đã phân tích ở trên, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra… được quyền yêu cầu nghệ sĩ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện thực hiện việc cung cấp thông tin sao kê mà không cần sự đồng ý của người quyên góp để rà soát, điều tra quá trình hoạt động từ thiện.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiến hành yêu cầu điều tra thông tin đối với một số cá nhân là các ca sĩ, diễn viên về hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng chỉ sử dụng chứ không công khai các thông tin tài khoản và số tiền của các mạnh thường quân.

Hệ lụy pháp lý mà nghệ sĩ có thể gặp phải khi công khai sao kê mà chưa được sự đồng ý của người quyên góp

Nghệ sĩ công khai sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện chứa đựng những thông tin họ tên, tài khoản ngân hành, số tiền quyên góp… mà chưa được sự đồng ý của người quyên góp là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi và hậu quả thiệt hại xảy ra sẽ bị truy cứu trách nhiệm dân sự, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm dân sự

Theo Khoản 6 Điều 565 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện (bên được ủy quyền) có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên quyên góp từ thiện (người ủy quyền) nếu vi phạm nghĩa vụ giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền. Do đó, người bị xâm phạm quyền riêng tư có quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.

Về trách nhiệm xử phạt hành chính

Theo Điểm e Khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự:

Theo Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định người thực hiện hành vi công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Mức hình phạt cao nhất đối với hành vi này có thể lên tới 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hình phạt tiền hoặc lên tới 2-7 năm tù khi số lượng tài khoản bị công khai từ 200 tài khoản trở lên.

Hệ lụy pháp lý khi công khai sao kê mà chưa được sự đồng ý của người quyên góp

>>>Xem thêm:
Hàng Hóa Bị Hư Hỏng Trên Đường Vận Chuyển Trách Nhiệm Thuộc Về Ai?

Thông tin liên hệ Công ty Luật Long Phan PMT

Các bạn hãy lưu thông tin và liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ vấn đề pháp luật.

Hãy liên lệ với chúng tôi – Công ty Luật Long Phan PMT

Nơi cung cấp dịch vụ pháp lý một cách “Tận tâm- Uy tín- Hiệu quả

 • Hotline: 1900 63 63 87
 • Website: luatlongphan.vn
 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Zalo: 0819 70 748

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Lưu ý pháp lý cho nghệ sĩ công khai sao kê từ thiện? Nếu quý đọc giả còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu cần TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ hỗ trợ hoặc cần tìm LUẬT SƯ DÂN SỰ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.7 (59 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87