Sỹ Ngọc Thùy Trang

Sỹ Ngọc Thùy Trang

Luật sư
Tôi là Sỹ Ngọc Thùy Trang hiện là chuyên viên pháp lý tại công ty Luật Long Phan PMT. Với kiến thức của mình về lao động, tôi luôn hỗ trợ những người gặp vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp lao động, thủ tục khởi kiện và các vấn đề khác có liên quan. Hy vọng bằng sự nhiệt huyết và tận tình của mình có thể giúp cho nhiều người giải quyết các vấn đề của các bạn.

Dịch vụ Tư vấn pháp luật lao động doanh nghiệp?

Quan hệ lao động trong doanh nghiệp là quan hệ theo hợp đồng lao động nhưng lại mang tính chất bất bình đẳng bởi nó xuất phát từ việc một bên là người sử dụng lao động, còn một bên bán sức lao động của mình. Do đó pháp luật nói chung và pháp luật về lao động nói riêng luôn có những quy định rất chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như những chính sách nhằm bảo vệ cho người lao động.

Dịch vụ Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Trong quan hệ lao động giữa cá nhân người lao động với chủ sử dụng lao động hoặc giữa tập thể người lao động với chủ sử dụng lao động luôn chứa đựng khả năng xảy ra tranh chấp vì mâu thuẫn về lợi ích. Các tranh chấp liên quan đến lao động luôn đòi hỏi thủ tục tiền tố tụng đó là thông qua hòa giải.

Thời Hiệu Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai Là Gì?

Trong bất kỳ loại tranh chấp nào không chỉ riêng tranh chấp đất đai, không phải lúc nào người tham gia tranh chấp cũng có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết. Pháp luật có quy định rõ về vấn đề thời hiệu khởi kiện, cũng như thời điểm bắt đầu thời hiệu và thời gian không tính vào thời hiệu.

  Hotline: 1900.63.63.87