Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Quy định về thuê lại lao động

Điều kiện và ình thức hợp đồng thuê lại lao động; Quyền và nghĩa vụ các bên; Cơ chế bảo vệ người lao động khi bị cho thuê lại.

  Hotline: 1900.63.63.87