Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

Dương Ngân - Chuyên viên pháp lý

#duongnganlegal - Chuyên viên pháp lý về Lao Động, Doanh nghiệp tại công ty Luật Long Phan PMT. Tư vấn giải quyết tranh chấp trong doanh nghiệp, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính doanh nghiệp, lao động

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường

Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo pháp luật. Điều kiện chào hàng cạnh tranh thông thường. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh

Thủ tục đăng ký nội quy lao động đúng luật

Thủ tục đăng ký nội quy lao động được tiến hành như thế nào? Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên buộc phải đăng ký nội quy lao động

  Hotline: 1900.63.63.87