Dịch vụ luật sư soạn đơn xin tại ngoại tại Cần Thơ

Đơn xin tại ngoại được soạn thảo và gửi cho cơ quan có thẩm quyền để thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với người bị khởi tố. Không phải bị can, bị cáo nào cũng được tại ngoại mà phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Thời gian, trình tự xét duyệt hồ sơ xin tại ngoại cũng phải thực hiện theo quy định. Bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT sẽ trình bày cụ thể cho Quý bạn đọc về điều kiện, hồ sơ, trình tự xin tại ngoại.

Đơn xin bảo lĩnh cho bị canĐơn xin bảo lĩnh cho bị can

Điều kiện để được tại ngoại khi đã bị khởi tố

Để được tại ngoại, bị can, bị cáo phải đáp ứng các điều kiện sau:

Bị can, bị cáo không thuộc một trong các trường hợp bị tạm giam theo Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 như sau:

Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

 • Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 02 năm khi có căn cứ xác định người đó thuộc một trong các trường hợp:
 • Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm;
 • Không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can;
 • Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn;
 • Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội;
 • Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này
 • Tạm giam có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù đến 02 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã

>>> xem thêm:  Điều kiện để bị can, bị cáo được tại ngoại

Không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì, trừ các trường hợp:

 • Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã;
 • Tiếp tục phạm tội;
 • Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này;
 • Bị can, bị cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ xác định nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác thay thế tạm giam:

 • Bảo lĩnh
 • Đặt tiền để bảo đảm
 • Cấm đi khỏi nơi cư trú

Các biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam

Bảo lĩnh

Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định:Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự do người có thẩm quyền áp dụng để thay thế biện pháp tạm giam đối với bị can, bị cáo. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn ít nghiêm khắc hơn tạm giữ, tạm giam, được áp dụng trong trường hợp không cần thiết phải tạm giam, nhưng thấy cần phải ngăn ngừa bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án.”

Khi quyết định cho bị can, bị cáo được bảo lĩnh, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của họ. Đối tượng được áp dụng biện pháp này thường là bị can, bị cáo phạm tội lần đầu, tính chất ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, thái độ khai báo thành khẩn hoặc bị can, bị cáo ốm đau.

>>> Xem thêm: Các trường hợp không được tại ngoại

Quy định về Đặt tiền để bảo đảm

Căn cứ Điều 122 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định: Đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.

Biện pháp đặt tiền bảo đảm sẽ do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng để bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo theo giấy triệu tập, đúng địa điểm, đúng thời gian quy định và không gây khó khăn, cản trở đến vụ án hình sự.

Cấm đi khỏi nơi cư trú

Theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: “Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.”

Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng.

Thẩm quyền ra quyết định cho bị can tại ngoại

Thông qua ba hình thức bảo lĩnh, đặt tiền đảm bảo, cấm đi khỏi nơi cư trú bị cáo, bị can có thể được tại ngoại. Cho nên, bị cáo, bị can hoặc người thân có thể thông qua các cơ quan có thẩm quyền sau:

 • Bão lĩnh: những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định bảo lĩnh. Quyết định của những người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. (khoản 4 Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015).
 • Đặt tiền đảm bảo: những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm. Quyết định của những người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.(khoản 3 Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015).
 • Cấm đi khỏi nơi cư trú: Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Đồn trưởng Đồn biên phòng có quyền ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. (khoản 3 Điều 123 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015).

>>> xem thêm: Tại ngoại trong quá trình điều tra có được tự do đi lại không?

Hướng dẫn soạn đơn xin tại ngoại

Cách soạn đơn xin tại ngoạiCách soạn đơn xin tại ngoại

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại phải đảm bảo các nội dung sau:

 • Kính gửi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân.
 • Thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức đứng ra bảo lãnh (tên, địa chỉ, quan hệ với người bị bắt,..)
 • Ghi đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân của người được bảo lĩnh, bị tạm giam từ khi nào, lý do là gì và hiện đang ở trại giam nào.
 • Trình bày lý do cụ thể xin bảo lãnh
 • Nội dung cam đoan.
 • Gia đình, cơ quan, tổ chức bảo lãnh ký và ghi rõ họ tên.

Bên cạnh đó, nội dung cam đoan phải bao gồm thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan.
 • Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội.
 • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
 • Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Các công việc của luật sư tại Cần Thơ khi tư vấn xin tại ngoại

Luật sư xin tại ngoại cho người bị tạm giamLuật sư xin tại ngoại cho người bị tạm giam

 • Tư vấn quy định của pháp luật về các biện pháp thay thế tạm giam và các quy định khác liên quan.
 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục soạn đơn xin tại ngoại cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam.
 • Nhận ủy quyền của khách hàng làm việc trực tiếp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các hướng giải quyết thủ tục theo đúng trình tự tối ưu, đảm bảo quyền lợi tốt nhất.

Trong quá trình tại ngoại, nếu bị can, bị cáo không đảm bảo thực hiện những nghĩa vụ đã cam đoan, bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội thì có thể sẽ bị xử lý và tạm giam.  Để được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ những thắc mắc pháp lý có liên quan hoặc cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn luật hình sự bảo lãnh tại ngoại khi đang bị giam giữ, xin vui lòng liên hệ qua Hotline 1900636387 để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Scores: 4.6 (48 votes)

Luật sư: Luật Sư Võ Tấn Lộc

Luật sư Võ Tấn Lộc- thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là luật sư thành viên tại công ty Luật Long Phan PMT. Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết hầu như tất cả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ và các dịch vu pháp lý khác, đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng và thành công bảo vệ quyền lợi khách hàng trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ . Luôn lấy sự uy tín, tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
o

  Miễn Phí: 1900.63.63.87