Cơ chế hoạt động của tòa án theo phương châm thích ứng an toàn với Covid-19

0
28 Tháng Mười, 2021

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Tòa án nhân dân tối cao vừa có Công văn 365/TANDTC-VP về việc phòng, chống dịch bệnh trong tòa án nhân dân. Như vậy, cơ chế hoạt động của Tòa án theo phương châm thích ứng an toàn với Covid-19 sẽ như thế nào? Bài viết sau đây, Công ty Luật Long Phan PMT sẽ giải quyết vấn đề thắc này cho quý độc giả thông qua quy định của Nghị quyết số 128/NQ-CP và Công văn 365/TANDTC-VP.

Cơ chế hoạt động của Tòa án theo phương châm thích ứng an toàn với covid-19

Cơ chế tiếp dân – nhận đơn khởi kiện trong mùa dịch Covid-19

Công văn 365/TANDTC-VP nêu rõ, trường hợp Chính phủ, Bộ Y tế, bộ, ngành và chính quyền địa phương không có quy định, hướng dẫn khác thì Chánh án Tòa án, thủ trưởng đơn vị căn cứ cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở để quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, các địa phương sẽ thực hiện đánh giá cấp độ dịch dựa vào tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vắc xin và khả năng thu dung, điều trị của các tuyến. Có 4 cấp độ dịch như sau:

Cấp độ 1 Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh
Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
Cấp độ 3 Nguy cơ cao tương ứng với màu cam
Cấp độ 4 Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ

Cơ chế tổ chức tiếp công dân – nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ trực tiếp tại trụ sở Tòa án cần phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và việc tổ chức tùy thuộc vào từng cấp độ dịch như sau:

 • Cấp độ 1: Tổ chức
 • Cấp độ 2: Tổ chức
 • Cấp độ 3: Tổ chức/Hạn chế có điều kiện (Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế)
 • Cấp độ 4: Không tổ chức/Hạn chế, có điều kiện (Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế)

Như vậy, Tòa án tại địa điểm có cấp độ dịch 3 và 4 cần phải chú ý tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức phiên tòa trong mùa dịch Covid-19

Theo Công văn 365/TANDTC-VP việc Tòa án, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tổ chức các phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc thẩm quyền cần đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và tùy thuộc vào từng cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở như sau:

 • Cấp độ 1: Tổ chức
 • Cấp độ 2: Tổ chức/Hạn chế, có điều kiện. Trong dó, tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khi đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và các vụ án, vụ việc cấp bách theo yêu cầu của pháp luật.
 • Cấp độ 3 và 4: Không tổ chức/hạn chế, có điều kiện. Cụ thể:

Không tổ chức: Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc trường hợp cần thiết, cấp bách theo yêu cầu của pháp luật.

Hạn chế, có điều kiện: Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ tổ chức xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc khi đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và các vụ án, vụ việc cấp bách theo yêu cầu của pháp luật.

Như vậy, Tòa án tại địa bàn có cấp độ dịch 2, 3 và 4 cần phải đảm bảo tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ tổ chức xét xử những vụ việc đã hết thời hạn giải quyết và cấp bách theo yêu cầu của Tòa án.

Tổ chức phiên tòa trong mùa dịch Covid-19

Điều kiện người dân được vào tòa án làm việc

Theo Công văn 365/TANDTC-VP, các cá nhân đến trụ sở Tòa án, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao làm việc cần tuân thủ các điều kiện sau:

 • Tuân thủ 5K: Áp dụng với tất cả các cấp độ dịch

Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế

 • Ứng dụng công nghệ thông tin: Áp dụng với tất cả các cấp độ dịch.

Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh);

Sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

 • Đi lại của cá nhân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau đến Tòa án làm việc

Cấp độ 1: Không hạn chế

Cấp độ 2: Không hạn chế

Cấp độ 3: Không hạn chế, có điều kiện (Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế).

Cấp độ 4: Hạn chế (Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế).

Như vậy, công dân tại địa bàn có cấp độ dịch 3 và 4 cần lưu ý về các điều kiện như: Tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn.

Sự ảnh hưởng của cấp độ dịch đến hoạt động của tòa án

Bộ Y tế sẽ tiến hành hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch. Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch.

Việc xác định cấp độ dịch và tình tình dịch trên địa bàn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tình hình dịch hiện nay và nó ảnh hưởng lớn đến cơ chế hoạt động của Tòa án.

Như đã trình bày ở trên, Tòa án, đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao khi tổ chức tiếp công dân – nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ trực tiếp tại trụ sở Tòa án sẽ tùy thuộc vào cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở; Khi quyết định việc tổ chức phiên tòa trong mùa dịch Covid-19 cũng tùy thuộc vào từng cấp độ dịch để tiến hành tổ chức hoặc tổ chức/ hạn chế, có điều kiện hoặc không tổ chức/hạn chế, có điều kiện.

Ngoài ra, theo Công văn 365/TANDTC-VP, tùy thuộc vào từng cấp độ dịch nơi Tòa án, đơn vị đặt trụ sở còn ảnh hưởng đến các hoạt động của Tòa án như sau:

 • Cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng, tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp: Hoạt động ở cấp độ 1 và 2; Hoạt động hạn chế, có điều kiện ở cấp độ 3; Ngừng hoạt động/ Hoạt động hạn chế, có điều kiện ở cấp độ 4.
 • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công vụ khác tại Tòa án, đơn vị: Tổ chức ở cấp độ 1, 2; Tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện ở cấp độ 3, 4.
 • Tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong và ngoài trụ sở Tòa án, đơn vị: Không hạn chế số người ở cấp độ 1; Hạn chế, có điều kiện ở cấp độ 2; Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện ở cấp độ 3 và 4.
 • Tổ chức đoàn đi công tác đến các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau: Tổ chức ở cấp độ 1; Tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện ở cấp độ 2; Không tổ chức/ Hạn chế, có điều kiện ở cấp độ 3 và 4.

Sự ảnh hưởng của cấp độ dịch đến hoạt động của tòa án

Thông tin liên hệ luật sư

Các bạn hãy lưu thông tin và liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ vấn đề pháp luật.

Hãy liên lệ với chúng tôi – Công ty Luật Long Phan PMT

Nơi cung cấp dịch vụ pháp lý một cách “Tận tâm- Uy tín- Hiệu quả

 • Hotline: 1900 63 63 87
 • Website: luatlongphan.vn
 • Email: pmt@luatlongphan.vn
 • Zalo: 0819 70 748
 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM.
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Cơ chế hoạt động của Tòa án theo phương châm thích ứng an toàn với covid-19. Nếu quý đọc giả còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu cần TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ hỗ trợ hoặc cần tìm LUẬT SƯ DÂN SỰ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900.63.63.87. Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: pmt@luatlongphan.vn hoặc info@luatlongphan.vn.

Scores: 4.9 (62 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87