Hướng dẫn mới nhất về chính sách hỗ trợ BHXH, BHTN cho doanh nghiệp khó khăn mùa Covid-19

0
13 Tháng Bảy, 2021

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của nền kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân, ngày 1/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đáng chú ý, trong 12 chính sách hỗ trợ có 3 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN.

Thực hiện triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, BHXH Việt Nam có Công văn 1988/BHXH-TST ngày 08/7/2021 về hướng dẫn trình tự, thủ tục chi tiết. Một trong những chính sách nổi bật nhất có thể điểm qua như sau:

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện để được hỗ trợ

Thứ nhất, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021, mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

  • Số lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.
  • Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
  • Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.
  • Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Thứ hai, số lao động tham gia BHXH tính giảm tại khoản (1) chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01/5/2021.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Trong thời gian từ ngày 07/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, người sử dụng lao động nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 23 cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan BHXH có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các trường hợp đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN

Đối tượng được hỗ trợ

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ TNLĐ, BNN theo quy định (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ NSNN).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm mức đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN cho NLĐ phòng, chống Covid-19.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN như sau:

  • Bước 1: Người sử dụng lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Cục An toàn lao động).
  • Bước 2: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi văn bản đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đăng tải thông tin của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi trong vòng ít nhất 10 ngày.
  • Bước 3: Tổ chức thẩm định, quyết định việc áp dụng mức đóng mới thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội đế tổ chức thực hiện.

Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường thì phải trả lời cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

Biểu mẫu thành phần hồ sơ được đính kèm Quyết định 694/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/06/2020, gồm:

  • Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN (theo mẫu), kèm theo Bảng tự đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và tần suất tai nạn lao động (theo mẫu).
  • Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động (theo mẫu).

Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).

Tham khảo file đính kèm: 1988_BHXH-TST_480812

Scores: 4.7 (32 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87