Nội dung chi phí thi hành án đối với pháp nhân thương mại

0
4 Tháng Tám, 2021

Nội dung chi phí thi hành án đối với pháp nhân thương mại được quy định tại Thông tư 55/2021/TT-BTC ban hành ngày 08/07/2021. Thông tư đưa ra hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 44, Nghị định 44/2020/NĐ-CP. Kính mời bạn đọc theo dõi.

Cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Xác định các chi phí cưỡng chế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 44/2020/NĐ-CP, chi phí cưỡng chế được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế đã phát sinh trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế phù hợp với giá cả ở từng địa phương.

Khoản 2 Điều 43 Nghị định này quy định chi phí cưỡng chế, bao gồm:

 1. Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế;
 2. Chi phí thù lao cho người định giá để tổ chức đấu giá, chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản;
 3. Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản;
 4. Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên;
 5. đ) Chi phí chuyển việc thi hành quyết định cưỡng chế;
 6. Chi phí thực hiện biện pháp tư pháp;
 7. Chi phí thực tế khác (nếu có).

Nội dung chi phí cưỡng chế

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 55/2021/TT-BTC, nội dung chi phí cưỡng chế bao gồm:

Các chi phí quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 44/2020/NĐ-CP được thực hiện căn cứ vào

 • Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản kê biên (đối với chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản đã kê biên), hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành;
 • Các giấy tờ ngày phải được người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt.

Riêng chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế như sau:

 • Mức chi cho người chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế thuộc cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế là 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế,
 • Mức chi cho người được huy động tham gia thi hành quyết định cưỡng chế là 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

Chi phí cưỡng chế thi hành án

Trình tự, thủ tục nộp, tạm ứng chi phí cưỡng chế

Theo Điều 6 Thông tư này thủ tục nộp và tạm ứng chi phí cưỡng chế được quy định như sau:

Bước 1: Cơ quan ra quyết định cưỡng chế phê duyệt dự toán kinh phí cưỡng chế và gửi cho các cơ quan, tổ chức sau:

 • Gửi cho đối tượng bị cưỡng chế 01 bản dự toán và quyết định cưỡng chế, quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của pháp nhân thương mại phải thi hành biện pháp tư pháp (đối với biện pháp phong tỏa tài khoản) để nộp chi phí cưỡng chế.
 • (văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm xử phạt, số tiền phải thanh toán, địa chỉ thanh toán bằng tiền mặt hoặc số tài khoản nếu thanh toán bằng chuyển khoản và các thông tin cần thiết khác).
 • Cơ quan ra quyết định cưỡng chế phải gửi tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, công ty chứng khoán đang quản lý tài khoản của pháp nhân thương mại phải thi hành biện pháp tư pháp và cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế cùng cấp (trường hợp áp dụng Điều 42 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP).

Bước 2: Trường hợp chưa thu được chi phí cưỡng chế từ đối tượng bị cưỡng chế do đối tượng bị cưỡng chế không tự nguyện nộp hoặc lý do khách quan khác:

Căn cứ dự toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế đề nghị cơ quan ra quyết định cưỡng chế tạm ứng chi phí cưỡng chế từ dự toán kinh phí cưỡng chế để thực hiện.

Tại bước 2, cần lưu ý:

 • Trường hợp áp dụng Điều 42 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế cùng cấp có thẩm quyền đề nghị cơ quan ra quyết định cưỡng chế tạm ứng chi phí cưỡng chế từ dự toán kinh phí cưỡng chế để thực hiện;
 • Mức tạm ứng tối đa bằng dự toán kinh phí cưỡng chế được giao của cơ quan ra quyết định cưỡng chế.

Nộp tạm ứng chi phí cưỡng chế

Hoàn trả tạm ứng chi phí cưỡng chế

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư này, trường hợp đã thực hiện tạm ứng chi phí cưỡng chế theo khoản 2 Điều 6:

Căn cứ quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, cơ quan ra quyết định cưỡng chế có thông báo bằng văn bản về quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt gửi cho đối tượng bị cưỡng chế để nộp chi phí cưỡng chế.

Văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm xử phạt, số tiền phải thanh toán, địa chỉ thanh toán bằng tiền mặt hoặc số tài khoản nếu thanh toán bằng chuyển khoản và các thông tin cần thiết khác.

Thời hạn nộp chi phí: Chậm nhất 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp chi phí cưỡng chế cho cơ quan ra quyết định cưỡng chế.

Dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Long Phan PMT

Khi liên hệ Long Phan PMT, khách hàng sẽ được đội ngũ luật sư hỗ trợ các nội dung sau:

 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, soạn thảo văn bản, giám sát, theo dõi các trình tự, hoạt động kinh doanh của công ty, thủ tục xin giấy phép,…
 • Tư vấn các chế được miễn giảm, chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được các quyền lợi tối đa.
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản liên quan đến cơ chế nội bộ như văn bản lưu hành trong công ty, điều lệ, văn bản hợp tác giữa các phòng ban,…
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản (công văn, đơn từ) trong quá trình giải quyết khiếu nại – khởi kiện các hành vi/ quyết định trái pháp luật, gây hại đến doanh nghiệp của các cơ quan chức năng
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản pháp lý (công văn, đơn từ) để giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
 • Tư vấn pháp lý, soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ cho các dự án mới của doanh nghiệp
 • Xây dựng cơ chế quản trị rủi ro và trực tiếp tham mưu cố vấn cho quản lý doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 • Các dịch vụ khác có liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung về chi phí thi hành án đối với pháp nhân thương mại mà Quý doanh nghiệp cần lưu ý. Trường hợp cần hỗ trợ pháp lý hoặc cần gặp trực tiếp luật sư doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi theo số Hotline 1900.63.63.87 để được trợ giúp kịp thời.

Trân trọng./

Scores: 4.9 (62 votes)

: Luật Long Phan PMT

Công Ty Long Phan PMT hướng đến trở thành một CÔNG TY LUẬT uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực TƯ VẤN PHÁP LUẬT, cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ pháp lý. Luật Long Phan PMT hoạt động với phương châm ☞ "lấy chữ tín lên hàng đầu", "xem khách hàng như người thân", làm việc nhanh chóng, hiệu quả. Điều hành bởi Thạc sĩ – Luật sư Phan Mạnh Thăng nỗ lực không ngừng để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của mọi cá nhân, tổ chức.

Trả lời

Email và số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị công khai.
Chúng tôi sẽ phản hồi giải đáp thông tin bình luận của bạn trên website, email, điện thoại, chậm nhất sau 24h tiếp nhận. Chân thành cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87