Tố Tụng Hình Sự

Mẫu đơn bãi nại hình sự

Hướng dẫn người đọc cách điền đơn bãi nại (rút yêu cầu khởi tố) trong vụ án hình sự. Tư vấn các lưu ý về trường hợp bãi nại để đình chỉ vụ án theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn mời luật sư bào chữa

Hướng dẫn viết đơn mời luật sư bào chữa trong vụ án hình sự. Hồ sơ kèm theo và thủ tục tiến hành. Cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Tòa án.

Mẫu đơn yêu cầu xử lý hình sự

Hướng dẫn chi tiết cách làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi trái luật có dấu hiệu của tội phạm. Quy trình xử lý đơn của cơ quan điều tra.

Mẫu đơn xin xóa án tích

Hướng dẫn viết đơn xin xóa án tích đúng chuẩn, thủ tục và hồ sơ cần có để được xóa án tích và dịch vụ luật sư tư vấn về hình sự cho người phạm tội.

  Hotline: 1900.63.63.87