Tố Tụng Hình Sự

Mẫu đơn kháng cáo hình sự

Hướng dẫn viết đơn kháng cáo hình sự và đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt. Những điều cần chú ý liên quan đến quá trình soạn thảo hồ sơ kháng cáo

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ tạm giam

CÁCH VIẾT đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. Tư vấn nơi nộp đơn, các quyền về việc gặp người bị tạm giữa tạm giam.