Nhà Đất

Mẫu đơn xin xác nhận đất khai hoang

Thông tin pháp lý về đất khai hoang và điều kiện để được xác nhận là đất khai hoang. Mẫu đơn và hướng dẫn cách viết đơn xin xác nhận đất khai hoang

Mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp

Hướng dẫn chi tiết viết đơn xin xác nhận đất không tranh chấp, thủ tục cấp giấy và hồ sơ kèm theo. Hòa giải tranh chấp và dịch vụ luật sư tranh tụng.

Mẫu đơn đề nghị thu hồi đất

Hướng dẫn người đọc cách viết đơn đề nghị thu hồi đất, tư vấn nơi nộp đơn, thẩm quyền giải quyết đơn đề nghị (yêu cầu) theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn xin đo lại diện tích đất

Thủ tục và quy trình nộp đơn xin đo lại diện tích đất, Mẫu của đơn xin đo lại diện tích đất đồng thời là cách viết một cách chính xác và hoàn chỉnh mẫu đơn này.

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và đơn cam kết kèm theo. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

Tư vấn các thủ tục khi khiếu nại đền bù đất đai, hướng dẫn cách viết đơn và chuẩn bị hồ sơ tài liệu về đền bù đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mẫu đơn đề nghị đo lại diện tích đất

Các trường hợp cần đo lại diện tích đất, hướng dẫn cách viết đơn hợp lệ; hồ sơ kèm theo và thủ tục nộp đơn tại UBND theo quy định của pháp luật.