Mẫu Hợp Đồng

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng. Hướng dẫn các viết, trình bày hợp đồng thuê mặt bằng và các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng

Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất

Mẫu hợp đồng góp vốn mua đất, hướng dẫn cách viết và trình bày hợp đồng góp vốn mua đất, những giấy tờ kèm theo hợp đồng góp vốn mua đất.

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất đúng chuẩn theo quy định của pháp luật, nội dung, hình thức hợp đồng mua đất ra sao, được viết như thế nào

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Tư vấn mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, nội dung thông báo chấm dứt hợp đồng lao động, lưu ý khi viết thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng kinh tế

Một số biểu mẫu hợp đồng kinh tế thường sử dụng, hướng dẫn cách soạn hợp đồng kinh tế đúng quy định pháp luật và một số lưu ý khi giao kết hợp đồng.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là văn bản thỏa thuận được ký kết hợp tác giữa cá nhân, công ty nhằm phân chia lợi nhuận, trách nhiệm kinh doanh

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Một số vấn đề cơ bản trong chuyển nhượng cổ phần đồng thời là cách viết, những lưu ý trong một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoàn chỉnh.

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

Một vấn đề cơ bản về hợp đồng giao khoán, các lưu ý đồng thời là cách viết một hợp đồng giao khoán công việc hoàn chỉnh.

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Một số vấn đề cơ bản về thanh lý hợp đồng, thời điểm thanh lý hợp đồng đồng thời là cách viết một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng hoàn chỉnh.

Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Cách soạn thảo phụ lục hợp đồng xây dựng theo quy định pháp luật, tư vấn các lưu ý khi viết phụ lục và nộ dung cần có trong mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng.

  Hotline: 1900.63.63.87